פרדס בחברה הערבית – بارديس في المجتمع العربي

תכנית הכשרה רעיונית למועצות נוער ברשויות מקומיות

מועצות נוער ברשות מקומית עוברת תהליך דו חודשי עם מדריך של פרדס בנושאים כמו מנהיגות,   אקטיביזם חברתי, כוחו של הנוער לשנות, פיתוח חשיבה ביקורתית על המציאות הישראלית והמציאות   המקומית בכפר/עיר והוצאת פרויקטים ברשות.

קורס הכשרה למדריכי נוער בחינוך הבלתי פורמאלי בחברה הערבית

  תהליך של 15 מפגשים לקבוצת מדריכים מהצפון העוסקים בחינוך בלתי פורמאלי. הקורס עסק בנושאים   כמו: חשיבה ביקורתית, חינוך לדמוקרטיה וצמצום פערים, חינוך דיאלוגי ולא סמכותי וכו'. התכנים נוצרו   במיוחד עבור קהל יעד ייחודי זה.

סיורים ומסעות לבני נוער בחברה הישראלית בדגש על החברה הערבית בישראל

סיורים על חברה משותפת בחיפה בדגש על שכונת הדר כולל מפגש עם פעילים חברתיים, מחנכים ופוליטיקאים פלסטינים אזרחי ישראל מחיפה. בנוסף, הועברו סיורים גם בתל אביב – באזור התחנה המרכזית בתל אביב וגם אזור דיזנגוף סנטר. כל הסיורים הותאמו לדילמות של נוער ערבי ישראלי.

מסע חוצה גליל שפותח במיוחד עבור מכון המנהיגות של רוטשילד שותפויות: מסע בן שלושה ימים בגליל הכולל מפגש עם סוגים שונים של אקטיביזם חברתי (מפגש עם עיתנאים, פוליטיקאים ברמה הארצית והמקומית, מחנכים, אקדמאים ועוד)