בתי ספר

חשוב לנו להעצים את מקומה של המחנכת, ולא לתפוס את מקומה כאשת החינוך המרכזית שמלווה את הכיתה לאורך שנים. אנחנו מאמינים שהפעילויות שלנו צריכות להיות שיא של תהליך כיתתי או שכבתי, ולכן אנחנו פועלים לשילוב מירבי של צוות המחנכים. במפגשים מקדימים, שיחות טלפון והיכרות של כל מדריך עם הכיתה נדאג להתאים את התכנים והמתודות כדי לתרום להצלחת הפעילות.