הנחיית אנשי חינוך

יצירת שיח ערכי בין גורמי החינוך והעצמת המחנך מגבירות את יכולתו להשפיע ולעצב את המציאות הקיימת. אנו רואים בתפקיד המחנך בחברה הישראלית שליחות רבה ומאמינים כי ניתן לחזק את תפקידו על ידי חשיפה לסוגיות מהותיות וגיבוש תפיסה ערכית לגביהן.

קורסי אוריינטציה