כלים למדריך

אלימות, חוסר גבולות ואלכוהול- כיצד מתמודדים? הענקת כלים פרקטיים לסמכות מבוגרים וסמכות הורית בשיטת ההתנגדות הלא אלימה (NVR).

הקשבה פעילה  לימוד ותרגול טכניקת ההקשבה הפעילה ומיומנויות הדרכה, בדגש על הקשבה אמפאתית לעומת השלכת תפיסתנו על דברי האחר

הקבוצה החינוכית שיח על יצירת דינמיקה קבוצתית בה האדם, צרכיו והתפתחותו הם כמטרה בפני עצמה, וחשיבות פיתוח יכולת הכלת האחר- “להיכנס לנעליו”. בסיס תיאורטי- פסיכולוגיית העצמי (קוהוט).

תפקידים בקבוצה לימוד מודל ניתוח התפקידים בקבוצה מבחינה פסיכו-דינאמית הכולל אבחון המערכת הקבוצתית והענקת כלים בסיסיים במיפוי מערכתי (גבולות וחשיבותם, עקיפה, הסתבכות, חשיבותן של תת מערכות ועוד)

ריבוי אינטליגנציות הכרות עם תפיסת ריבוי האינטליגנציות והדרכים המגוונות להגיע לילדים שונים