מיומנויות ניהול

סמכות הורית בקהילה הכרות עם מודלים של סמכות הורית, כלים פרקטיים ושימוש בקהילה כגורם סמכות. הסדנאות מבוססות על מודל הסמכות החדשה.

שגרות ניהול הענקת כלים להפיכת ישיבות הצוות למעוררות השראה ומכשירות את בעלי התפקידים השונים.

משוב וחניכה תורת המשוב ודרכי הצמחת המדריכים באסרטיביות ובשילוב ביקורת מעצימה.

הנחייה אישית הקשבה, הצבת גבולות וניהול קונפליקטים תוך כדי עבודה.

בין חופש למסגרת יצירת אוטונומיה של בעלי התפקידים השונים במערכת אל מול יצירת קו משותף ומונחה.

ניתוח המערכת הארגונית שלי בחינת הארגון על פי מחזור החיים הארגוני של אדיג’ס.