פורום רשותי

אנחנו מציעים סדנאות לפורומים השונים ברשות עם אפשרות ליצור סדרות מיוחדות המתאימות לאנשי חינוך ספציפים כמו מובילי בתים במערכות א’-ו’ או מדריכים חדשים.

מתוך מגוון הנושאים שלנו:

  • דמות המדריך: המדריך כשליח חינוכי, השיחה האישית, ספקים או מנהיגים
  • ניהול מועדון הנוער: מיתוג חינוכי?!, מנהיגות נוער, יחיד וקבוצה, הורים ומורים- אויבים או שותפים?
  • כלים לניהול עצמי: אסטרטגיה חינוכית וניהול זמן, בניית תכנית עבודה חינוכית, מתודות ויצירתיות בחינוך
  • תרבות המסכים: לרדוף אחרי הלייק, התמכרנו??, קיבלתי ווי כחול, נכס ולא נזק, חינוך בעידן פוסט מודרני
  • אידיאל היופי, מין ומגדר: שיח מגדרי בקבוצה, חינוך לשחרור מגדרי, רושם ראשוני והתנהגות מינית של מדריכים, איך לדבר על מין עם חניכינו
  • הפסיכולוגיה החברתית בשירות המחנך – הקבוצה כקבוצה חינוכית: הקשבה פעילה, הקבוצה החינוכית, דנימיקה פנים קבוצתית, התנגדות לא אלימה
  • מיוחד לקיבוצים: על תהליכי ההפרטה והשפעתם על הנוער, חינוך לערכי הקיבוץ, מהי הזהות הקיבוצית כיום?