סיורים ומשחקי משימות

לפרדס סיורים מרתקים ומשחקי משימות מאתגרים ברחבי הארץ, שמצליחים להעביר מסרים ודיונים מעניינים, תוך כדי חוויה והיכרות עם מקומות חדשים בארץ.

ירושלים

 • משחק משימות נחווה ונכיר את המגוון התרבותי והדתי בירושלים באמצעות משחק חוויתי ואינטרקטיבי.
 • סיור בעיר העתיקה נכיר את סיפור קדושתה של ירושלים לשלושת הדתות ונדון בקדושה כגורם מפרק ומאחד בחברה הישראלית.
 • הר הרצל נחשף לבסיסים ולשורשים של החברה הישראלית ונשאל-מה עומד בבסיס הזהות הישראלית?
 • גבעת התחמושת נשמע את סיפור הקרב ונדון במשמעותם של רעות והקרבה וכיצד הערכים האלו רלוונטים לימינו.
 • מאה שערים דרך הכרות בלתי אמצעית עם הרחוב החרדי, נאמת וננפץ מיתוסים ושמועות, ונציף שאלות על החברה הישראלית והיחס שלה לשונה.

תל אביב

 • סיור החצר האחורית נסייר בתחנה המרכזית החדשה ונלמד על פערים כלכליים- חברתיים, על תופעת עובדי הקבלן ומבקשי המקלט.
 • שכונת הארגזים דרך מפגש בלתי אמצעי עם תחנות שונות בשכונה, נעסוק בסוגיות של עוני, פערים כלכלים, מדיניות ממשלתית, מבקשי מקלט ומהגרי עבודה.
 • משחק משימות תחרות בין קבוצות המספקת הכרות עם העיר מזווית אחרת וחוויתית.
 • סיור תרבות נכיר את התרבות התל אביבית ונשאל- מה התרבות בישוב שלנו? מה נרצה לקחת ומה נרצה להשאיר בתל אביב?

אזור צפון

 • סיור בשלומי נכיר את שלומי כמקרה מבחן לסיפורן של עיירות הפיתוח מהקמתן ועד היום.
 • סיור כור היתוך בחיפה נכיר את הסיפורים של העליות השונות לישראל ודרכן ננסה לברר מה משותף לכל החברה הישראלית
 • סיור בוואדי ניסנס נכיר את המוזיאון הפתוח שבשכונה וניחשף למורכבות של עיר מעורבת יהודית ערבית ולסיפורי ההצלחה שבה
 • מתל חי לכנרת נחזור לסיפורים ולדמויות של ראשית הציונות במקום בו הכל התחיל, ונשאל- מהי ציונות היום?

אזור דרום

 • הבדואים בישראל חוויה בלתי אמצעית של מפגש עם “השונה” וחשיפה לאתגרים של קיום משותף בישראל.
 • ירוחם נכיר את סיפור הקמתה של ירוחים ונחקור את ירוחם של היום ונחשף למציאות של עיירות הפיתוח בישראל היום.