חינוך לשינוי עולם

  • המדריך החברתי כשליח חינוכי שיח על תפקידו הייחודי של המדריך בחברת הנעורים.
  • אבדן הילדות הרצאה המבוססת על קביעתו הנחרצת של ניל פוסטמן ודיון ערכי על השלכות התופעה והאלטרנטיבה החינוכית.
  • סמכות בעידן פוסט- סמכותי התערערות יחסי ההיררכיה בין עולם המבוגרים לעולם הילדים ומתן תוקף מחודש למעמדו של המחנך. הכרות עם התפיסה של חיים עומר של “הסמכות החדשה”