מהי התפיסה החינוכית שלנו?

המציאות החברתית-כלכלית במדינת ישראל נמצאת בשפל המדרגה. התרחבות פערים, התבדלות תרבותית וחוסר אמונה בהנהגה הפוליטית יוצרים חברה שסועה ומקוטבת, נטולת זהות וחזון.

אנו, קבוצת ישראלים צעירים המביטים במציאות בצורה ביקורתית ומפוקחת, איננו מוכנים לוותר על החברה הישראלית, על אופייה ועל דמותה. אנו בוחרים להציב את עצמנו במרכז המאבק על עיצוב חברה ראויה וצודקת במדינת ישראל.

אנו מאמינים שהכלי המשמעותי ביותר ליצירת שינוי חברתי הוא החינוך. דרך החינוך ניתן לעצב בני אדם ערכיים, אחראים ומעורבים. מרטין בובר אמר: “הנוער הוא הסיכוי הנצחי של האנושות”, ואכן הנוער הוא קהל היעד המרכזי שלנו.

שמנו לעצמנו למטרה להירתם לאתגר החשוב ביותר שמולו ניצבת מערכת החינוך בפרט והחברה הישראלית בכלל – החינוך החברתי-ערכי. אנו סבורים שבני נוער זקוקים לסיוע בגיבוש תפיסת עולמם ומערכת אמונותיהם על מנת שיוכלו להגשים את ייעודם- להיות חוד החנית לשינוי החברה ולבניית עתידה.