מפגשים וסדנאות לצוותים חינוכיים

 מדריכי א’-ו’

  • זהות המדריך– גיבוש זהות מקצועית דרך הכרות עם ייחודיות החינוך הבלתי פורמאלי בחברה הקיבוצית
  • יחיד וקבוצה– מודלים לניתוח קבוצה והתמודדות עם תופעות של היררכיה חברתית וחרם
  • מנועי המוטיבציה להנעת סוגים שונים של ילדים
  • אורחות החיים בבית הילדים – חוקים ונורמות

פורום רשותי

אנחנו מציעים סדנאות לפורומים השונים ברשות עם אפשרות ליצור סדרות מיוחדות המתאימות לאנשי חינוך ספציפים כמו מובילי בתים במערכות א’-ו’ או מדריכים חדשים.

הנחייה פרטנית – ליווי פורמים ישוביים, תהליך שנתי.

מערכות חינוך ישוביות מתמודדות עם דילמות רבות וגילאים מגוונים. אנו מציעים סדרת מפגשים שיעניקו הזדמנות לחדש את ארגז החשיבה והכלים של המערכת הישובית וליצור תיאום בין החלקים הרבים שיש בתוך הישוב.